Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Acer pseudoplatanus L. (javor klen)

Čeleď Sapindaceae (mýdelníkovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodukřídlatá dvounažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formamakrofanerofyt (MFf): strom (?)
Doba květukvěten
Výškový stupeňpahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceCarpino-Fagetea, Alnion incanae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris, Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani (?)
Biotoples, sad/zahrada/park, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
EtymologieAcer: javor - z keltsého ac=hrot, nebo z lat. ácer: má špičaté listy (Šmíd 2002)
ZajímavostDřevo je roztroušeně pórovité, jemné, těžké a pevné. Nacházelo výborné uplatnění v truhlářství, kolářství, řezbářství a soust... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo44
teploxx
kontinentalita44
vlhkost66
půdní reakcexx
živiny77

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

    TOPlist