Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. (havez česnáčková)

Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučervenec, srpen
Výškový stupeňhory, subalpínský stupeň
VegetaceMulgedio-Aconitetea, Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Pado borealis-Sorbetum aucupariae, Adenostylion alliariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Salicetum lapponum, Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, Swertio perennis-Dichodontion palustris, Cardaminetum opicii (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, alpínské bezlesí, sekundární trávník, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
EtymologieAdenostyles: havez, slov. mačucha - z řec. stýlos - čnělka: na čnělce bradavičnaté žlázky (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo33
kontinentalita22
vlhkost66
půdní reakcexx
živiny88

      Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

      TOPlist