Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Agrostis vinealis Schreb. (psineček tuhý)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceGenisto pilosae-Quercetum petraeae, Armerion elongatae, Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis, Jasiono montanae-Festucetum ovinae, Festucetea vaginatae, Festucion vaginatae, Diantho serotini-Festucetum vaginatae, Helichryso arenariae-Festucetum pallentis, Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, Koelerio-Phleion phleoidis, Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae, Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae (?)
Biotopskála/suť/zeď/lom, sekundární trávník, paseka/lesní světlina, suchý trávník
Původnostpůvodní (?)
EtymologieAgrostis: psineček - starý řečký název různých plevelných rostlin (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo99
teplo77
kontinentalita33
vlhkost22
půdní reakce22
živiny11

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist