Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Alopecurus aequalis Sobol. (psárka plavá)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen, září, říjen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceIsoëto-Nano-Juncetea, Eleocharition ovatae, Polygono-Eleocharitetum ovatae, Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae, Radiolion linoidis, Junco tenageiae-Radioletum linoidis, Verbenion supinae, Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae, Bidentetea tripartitae, Bidention tripartitae, Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati, Bidentetum tripartitae, Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri, Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae, Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae, Alismatetum lanceolati, Littorelletea uniflorae, Eleocharition acicularis (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, rumiště/skládka/kompost, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
EtymologieAlopecurus: psárka, slov. psiarka - z řec. alópex = liška, úrá = ocas: podle tvaru klasu (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo99
teploxx
kontinentalita55
vlhkost99
půdní reakcexx
živiny99

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

    TOPlist