Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Athyrium distentifolium Opiz (papratka horská)

Čeleď Woodsiaceae (papratkovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduRozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec
Výškový stupeňhory, subalpínský stupeň
VegetaceMulgedio-Aconitetea, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Pado borealis-Sorbetum aucupariae, Adenostylion alliariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Roso pendulinae-Pinetea mugo, Pinion mugo, Adenostylo alliariae-Pinetum mugo, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Piceion abietis, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, alpínské bezlesí, les, louka
Původnostpůvodní (?)
EtymologieAthyrium: papradka - z řec. a- = bez, thýrion = dvířka, tj. neuzavřený: výtrusné kupky jsou na jedné straně nepřikryté, chybí štítovité indusium, beno athýró = hraji si, měním: různé utváření kupek (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo55
teplo33
kontinentalita33
vlhkost66
půdní reakce66
živiny77

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist