Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Athyrium filix-femina (L.) Roth (papratka samičí)

Čeleď Woodsiaceae (papratkovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduRozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučervenec, srpen
Výškový stupeňpahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceCarpino-Fagetea, Alnion incanae, Alnetum incanae, Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, Fagion sylvaticae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Luzulo-Abietetum albae, Montio-Cardaminetea, Caricion remotae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, les
Původnostpůvodní (?)
EtymologieAthyrium: papradka - z řec. a- = bez, thýrion = dvířka, tj. neuzavřený: výtrusné kupky jsou na jedné straně nepřikryté, chybí štítovité indusium, beno athýró = hraji si, měním: různé utváření kupek (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo33
teploxx
kontinentalita33
vlhkost77
půdní reakcexx
živiny66

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist