Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Avenella flexuosa (L.) Drejer (metlička křivolaká)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceLoiseleurio-Vaccinietea, Loiseleurio procumbentis-Vaccinion, Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris, Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi, Juncetea trifidi, Juncion trifidi, Cetrario-Festucetum supinae, Nardo strictae-Caricion bigelowii, Carici bigelowii-Nardetum strictae, Calamagrostion villosae, Sphagno compacti-Molinietum caeruleae, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Pado borealis-Sorbetum aucupariae, Piceo abietis-Sorbetum aucupariae, Roso pendulinae-Pinetea mugo, Pinion mugo, Luzulo-Fagion sylvaticae, Vaccinio myrtilli-Abietetum albae, Quercetea robori-petraeae, Quercion roboris, Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae, Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris, Vaccinio-Piceetea, Dicrano-Pinion sylvestris, Piceion abietis, Nardion strictae, Festuco supinae-Nardetum strictae, Thesio alpini-Nardetum strictae, Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli, Epilobietea angustifolii, Fragarion vescae, Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii, Junco effusi-Calamagrostietum villosae (?)
Biotopvřesoviště, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieAvenella: metlička, slov. metluška - zdrobnělina od Avena (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Promiňte laskavě.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teploxx
kontinentalita22
vlhkostxx
půdní reakce22
živiny33

      Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

      TOPlist