Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. (válečka prapořitá)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučerven, červenec
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny
VegetaceQuercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Aceri tatarici-Quercion, Festuco-Pinion sylvestris, Festuco-Pinetum sylvestris, Festuco-Brometea, Cirsio-Brachypodion pinnati, Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae, Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati, Bromion erecti, Carlino acaulis-Brometum erecti, Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, Geranion sanguinei, Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae (?)
Biotopsekundární trávník, les, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologieBrachypodium: válečka, slov. mrvica - z řec. podion = nožka: klásky má kratičce stopkaté (Šmíd 2002)
ZajímavostPoužívá se na zpevňování suchých svahů.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo55
kontinentalita55
vlhkost44
půdní reakce77
živiny44

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

    TOPlist