Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Briza media L. (třeslice prostřední)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceCaricion davallianae, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis, Molinion caeruleae, Junco effusi-Molinietum caeruleae, Violion caninae, Festuco capillatae-Nardetum strictae (?)
Biotopsekundární trávník, louka, pastvina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieBriza: třeslice, slov. traslica - v řeč. nějaké obilí, z něhož chléb uspával, brizó = dřímu, spím, nebo brithó = stlačuji dolů: nící travina (Šmíd 2002)
ZajímavostPěstuje se pro okrasu (do zimních kytic).... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teploxx
kontinentalita33
vlhkostxx
půdní reakcexx
živiny22

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist