Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth (třtina rákosovitá)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceBupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris, Quercion petraeae, Quercetea robori-petraeae, Quercion roboris, Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieCalamagrostis: třtina, slov. smlz - z řec. kalamé = stéblo, kalamos = třtina, tresť, agrostis = travní, polní (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo55
kontinentalita44
vlhkost55
půdní reakce44
živiny55

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

    TOPlist