Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin (třtina chloupkatá)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučervenec, srpen, září
Výškový stupeňpahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceMulgedio-Aconitetea, Calamagrostion villosae, Sphagno compacti-Molinietum caeruleae, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Pado borealis-Sorbetum aucupariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Salicetum lapponum, Trollio altissimi-Geranietum sylvatici, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Piceo abietis-Sorbetum aucupariae, Roso pendulinae-Pinetea mugo, Pinion mugo, Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae, Vaccinio-Piceetea, Piceion abietis, Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, Equiseto sylvatici-Piceetum abietis, Soldanello montanae-Piceetum abietis, Festuco supinae-Nardetum strictae, Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli, Junco effusi-Calamagrostietum villosae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieCalamagrostis: třtina, slov. smlz - z řec. kalamé = stéblo, kalamos = třtina, tresť, agrostis = travní, polní (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Prohlédl jsem tě, jsi kam vítr, tam plášť.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo44
kontinentalita44
vlhkost77
půdní reakce22
živiny22

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

    TOPlist