Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–10 z 10
verze pro mobil
Počet společenstev: 8
Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae
vápnitá nepěnovcová slatiniště s vachtou trojlistou a vysokými ostřicemi
podrobnosti
Campylio stellati-Trichophoretum alpini
minerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýrkem alpským
podrobnosti
Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae
mezotrofní rašeliniště s hrotnosemenkami
podrobnosti
Eleocharito-Littorelletum uniflorae
obojživelná vegetace s pobřežnicí jednokvětou
podrobnosti
Ranunculo-Juncetum bulbosi
vegetace pobřeží mělkých vod se sítinou cibulkatou
podrobnosti
Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii
vegetace mělkých vod s rdestem rdesnolistým
podrobnosti
Scorpidio scorpioidis-Utricularietum
vegetace oligotrofních vápnitých tůní s bublinatkami
podrobnosti
Sphagno-Utricularietum ochroleucae
vegetace oligotrofních nevápnitých tůní s bublinatkami
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Campylio stellati-Trichophoretum alpini, Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae, Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii, Littorelletea uniflorae, Eleocharition acicularis, Eleocharito-Littorelletum uniflorae, Ranunculo-Juncetum bulbosi, Sphagno-Utricularion, Sphagno-Utricularietum ochroleucae, Scorpidio scorpioidis-Utricularietum
Počet fotografií: 1–10 z 10
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 7.5.2023

TOPlist