Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Carex humilis Leyss. (ostřice nízká)

Čeleď Cyperaceae (šáchorovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka v mošničce (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květubřezen, duben
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny
VegetaceQuercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Genisto pilosae-Quercetum petraeae, Festuco-Brometea, Helichryso arenariae-Festucetum pallentis, Bromo pannonici-Festucion pallentis, Poo badensis-Festucetum pallentis, Carici humilis-Seslerietum caeruleae, Festucion valesiacae, Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae, Cirsio-Brachypodion pinnati, Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati (?)
Biotopsekundární trávník, les, suchý trávník, písčina
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo66
kontinentalita55
vlhkost22
půdní reakce88
živiny33

Další fotografie: Carex

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

    TOPlist