Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Carex montana L. (ostřice horská)

Čeleď Cyperaceae (šáchorovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka v mošničce (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květubřezen, duben, květen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, subalpínský stupeň
VegetacePrimulo veris-Carpinetum betuli, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Quercetum pubescenti-roboris, Quercion petraeae, Melico pictae-Quercetum roboris, Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae (?)
Biotopalpínské bezlesí, sekundární trávník, les, suchý trávník
Původnostpůvodní (?)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo55
teploxx
kontinentalita44
vlhkost44
půdní reakce66
živiny33

Další fotografie: Carex

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist