Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Carex panicea L. (ostřice prosová)

Čeleď Cyperaceae (šáchorovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka v mošničce (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květuduben, květen, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceScheuchzerio palustris-Caricetea nigrae, Caricion davallianae, Valeriano dioicae-Caricetum davallianae, Carici flavae-Cratoneuretum filicini, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii, Campylio stellati-Trichophoretum alpini, Caricion canescenti-nigrae, Caricetum nigrae, Junco effusi-Molinietum caeruleae, Angelico sylvestris-Cirsietum palustris, Scorpidio scorpioidis-Utricularietum (?)
Biotopslatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, sekundární trávník, louka
Původnostpůvodní (?)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teploxx
kontinentalita33
vlhkost88
půdní reakcexx
živiny44

Další fotografie: Carex

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

TOPlist