Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 242
verze pro mobil
Počet společenstev: 11
Aceri-Tilietum
suťové a skalní javorové lipiny
podrobnosti
Alnion incanae (eu)
podrobnosti
Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani
udatnové a měsíčnicové javořiny
podrobnosti
Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
horské klenové bučiny
podrobnosti
Fagion sylvaticae (eu)
podrobnosti
Ilici-Fagion sylvaticae (eu)
podrobnosti
Luzulo-Fagion sylvaticae (eu)
podrobnosti
Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
eutrofní bučiny
podrobnosti
Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris
suťové javorové jaseniny
podrobnosti
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
potoční ptačincové olšiny
podrobnosti
Tilio platyphylli-Acerion
suťové a skalní lesy
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Carpino-Fagetea, Alnion incanae, Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, Fagion sylvaticae, Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris, Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani
Počet fotografií: 1–48 z 242
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist