Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Cornus sanguinea L. (svída krvavá)

Čeleď Cornaceae (dřínovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodupeckovice (?)Rozšíření druhuČR
Životní formananofanerofyt (NFf): keř (?)
Doba květukvěten, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceBerberidion vulgaris, Populo tremulae-Coryletum avellanae, Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris, Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae, Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae, Primulo veris-Carpinetum betuli, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris (?)
Biotopsekundární trávník, křoviny, les, suchý trávník
Původnostpůvodní (?)
EtymologieCornus: dřín, svída, slov. drieň, svíb - souvisí s lat. cornu = roh: má tvrdé dřevo (Šmíd 2002)
ZajímavostŠťáva z plodů se používala k barvení.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo55
kontinentalita44
vlhkost55
půdní reakce77
živinyxx

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist