Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Cotoneaster integerrimus Medik. (skalník celokrajný)

Čeleď Rosaceae (růžovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodumalvice (?)Rozšíření druhuČR
Životní formananofanerofyt (NFf): keř (?)
Doba květuduben, květen, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, hory
VegetaceBerberidion vulgaris, Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi, Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae, Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis (?)
Biotopsekundární trávník, křoviny, les, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
EtymologieCotoneaster: skalník - zkomoleno z řec. kotoneon, lat cydonius = kdoule, -astér = koncovka pro podobnost: keřík připomínající kdouli (Šmíd 2002)
ZajímavostSkalník obecný opylují především vosíci.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teploxx
kontinentalita44
vlhkost33
půdní reakce77
živiny22

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist