Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Dictamnus albus L. (třemdava bílá)

Čeleď Rutaceae (routovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny
VegetacePrunion fruticosae, Primulo veris-Carpinetum betuli, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris, Geranio sanguinei-Dictamnetum albae (?)
Biotopsekundární trávník, křoviny, les, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC3 (?)
EtymologieDictamnus: třemdava, slov. jasenec - původně dobromysl - Dikté = hora na krétě, řec. thamnos = keř (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Jen pro tebe hořím.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo88
kontinentalita44
vlhkost33
půdní reakce88
živiny22

      Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

      TOPlist