Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Eriophorum angustifolium Honck. (suchopýr úzkolistý)

Čeleď Cyperaceae (šáchorovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formageofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenkyPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceComaro palustris-Caricetum cespitosae, Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae, Caricion davallianae, Carici flavae-Cratoneuretum filicini, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii, Campylio stellati-Trichophoretum alpini, Caricion canescenti-nigrae, Caricetum nigrae, Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae, Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii, Sphagno-Caricion canescentis, Sphagno recurvi-Caricetum rostratae, Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae, Carici echinatae-Sphagnetum, Sphagnion cuspidati, Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli, Sphagno-Utricularion, Sphagno-Utricularietum ochroleucae, Scorpidio scorpioidis-Utricularietum (?)
Biotopslatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, louka
Původnostpůvodní (?)
EtymologieEriophorum: suchopýr, slov. páperník - erio- = vlnatý, z řec. erion = vlna, feró, foreó = nesu: z klásku vystupují okvětní štětinky v podobě vlny (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teploxx
kontinentalitaxx
vlhkost99
půdní reakce44
živiny22

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist