Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Festuca ovina L. (kostřava ovčí)

syn. Festuca ovina s. l.
Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceQuercetea pubescentis, Aceri tatarici-Quercion, Carici fritschii-Quercetum roboris, Quercion petraeae, Sorbo torminalis-Quercetum, Genisto pilosae-Quercetum petraeae, Quercetea robori-petraeae, Quercion roboris, Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae, Viscario vulgaris-Quercetum petraeae, Erico-Pinetea, Erico carneae-Pinion, Thlaspio montani-Pinetum sylvestris, Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris, Asplenion cuneifolii, Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Jasiono montanae-Festucetum ovinae, Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae (?)
Biotoples, písčina, lesní lem/okraj křovin, pastvina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieFestuca: kostřava - v lat. blíže neurčená travina - z kelt. fest = píce, v lat. též beranidlo, palice: tvar klasu (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teploxx
kontinentalita33
vlhkostxx
půdní reakce33
živiny11

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist