Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Festuca rupicola Heuffel (kostřava žlábkatá)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květukvěten, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceFestuco-Brometea, Festuco rupicolae-Caricetum humilis, Astragalo exscapi-Crambetum tatariae, Cirsio-Brachypodion pinnati, Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati, Bromion erecti, Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini (?)
Biotopsekundární trávník, louka, suchý trávník
Původnostpůvodní (?)
EtymologieFestuca: kostřava - v lat. blíže neurčená travina - z kelt. fest = píce, v lat. též beranidlo, palice: tvar klasu (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo99
teplo77
kontinentalita77
vlhkost33
půdní reakce88
živiny22

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist