Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Festuca supina Schur (kostřava nízká)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučervenec, srpen
Výškový stupeňsubalpínský stupeň
VegetaceLoiseleurio-Vaccinietea, Loiseleurio procumbentis-Vaccinion, Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris, Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi, Juncetea trifidi, Juncion trifidi, Cetrario-Festucetum supinae, Nardo strictae-Caricion bigelowii, Carici bigelowii-Nardetum strictae, Elyno-Seslerietea, Agrostion alpinae, Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris, Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae, Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Nardion strictae, Thesio alpini-Nardetum strictae (?)
Biotopskála/suť/zeď/lom, alpínské bezlesí
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC3 (?)
EtymologieFestuca: kostřava - v lat. blíže neurčená travina - z kelt. fest = píce, v lat. též beranidlo, palice: tvar klasu (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teplo22
kontinentalita22
vlhkost55
půdní reakce22
živiny11

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

    TOPlist