Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 58
verze pro mobil
Počet společenstev: 9
Astragalo exscapi-Crambetum tatariae
narušované panonské sprašové stepi
podrobnosti
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae
bělokarpatské louky
podrobnosti
Bromion erecti
subatlantské širokolisté suché trávníky
podrobnosti
Bromion erecti (eu)
podrobnosti
Cirsio-Brachypodion pinnati (eu)
podrobnosti
Festuco rupicolae-Caricetum humilis
úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou
podrobnosti
Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati
panonské širokolisté suché trávníky
podrobnosti
Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini
teplomilná ruderální vegetace s jablečníkem cizím
podrobnosti
Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati
širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Festuco-Brometea, Festuco rupicolae-Caricetum humilis, Astragalo exscapi-Crambetum tatariae, Cirsio-Brachypodion pinnati, Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati, Bromion erecti, Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini
Počet fotografií: 1–48 z 58
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist