Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Galeobdolon argentatum Smejkal (pitulník postříbřený)

Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutvrdka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země, chamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?)
Doba květuduben, květen, červen
Výškový stupeň
VegetaceCarpino-Fagetea, Alnion incanae, Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, Fagion sylvaticae, Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris, Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, křoviny, les, sad/zahrada/park, rumiště/skládka/kompost, lesní lem/okraj křovin
Původnostneofyt (zdomácnělý) (?)
EtymologieGaleobdolon: hluchavka žlutá, pitulník - z řec. galé = lasička, bdolos = zápach: podle vůně rozemnutých listů (Šmíd 2002)

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist