Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Galeobdolon luteum Huds. (pitulník žlutý)

Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutvrdka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formachamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?)
Doba květuduben, květen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceCarpino-Fagetea, Alnion incanae, Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, Fagion sylvaticae, Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris, Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani (?)
Biotoples
Původnostpůvodní (?)
EtymologieGaleobdolon: hluchavka žlutá, pitulník - z řec. galé = lasička, bdolos = zápach: podle vůně rozemnutých listů (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Nechci o tobě už slyšet (obecně platí pro hluchavky v širokém pojetí). Žlutý květ = prospěch v lásce.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo33
teplo55
kontinentalita44
vlhkost55
půdní reakce77
živiny55

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist