Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Galium odoratum (L.) Scop. (svízel vonný (mařinka vonná))

Čeleď Rubiaceae (mořenovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodudvounažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceCarpino-Fagetea, Carpinion betuli, Carici pilosae-Carpinetum betuli, Fagion sylvaticae, Galio odorati-Fagetum sylvaticae, Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae, Carici pilosae-Fagetum sylvaticae, Tilio platyphylli-Acerion, Urtico dioicae-Parietarietum officinalis (?)
Biotopalpínské bezlesí, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieGalium: svízel, mačinka, slov. lipkavec - z řec. gala = mléko: je jím možno srážet mléko v sýřeninu (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Dále nepátrej! Nepátrej po ničem!... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo22
teplo55
kontinentalita22
vlhkost55
půdní reakce66
živiny55

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

    TOPlist