Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Galium saxatile L. (svízel hercynský)

Čeleď Rubiaceae (mořenovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodudvounažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceNardo strictae-Caricion bigelowii, Carici bigelowii-Nardetum strictae, Elyno-Seslerietea, Agrostion alpinae, Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris, Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Piceion abietis, Polygono bistortae-Trisetion flavescentis, Meo athamantici-Festucetum rubrae, Thesio alpini-Nardetum strictae, Nardo strictae-Agrostion tenuis, Sileno vulgaris-Nardetum strictae, Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii, Junco effusi-Calamagrostietum villosae (?)
Biotopsekundární trávník, les, paseka/lesní světlina, louka, pastvina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieGalium: svízel, mačinka, slov. lipkavec - z řec. gala = mléko: je jím možno srážet mléko v sýřeninu (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo55
kontinentalita22
vlhkost55
půdní reakce22
živiny33

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

    TOPlist