Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Galium sylvaticum L. (svízel lesní)

Čeleď Rubiaceae (mořenovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodudvounažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květukvěten, červen, červenec
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceCarpino-Fagetea, Carpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Quercetea pubescentis, Quercion petraeae, Melico pictae-Quercetum roboris (?)
Biotoples, paseka/lesní světlina, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologieGalium: svízel, mačinka, slov. lipkavec - z řec. gala = mléko: je jím možno srážet mléko v sýřeninu (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo55
teplo55
kontinentalita44
vlhkost55
půdní reakce66
živiny55

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

TOPlist