Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Galium uliginosum L. (svízel slatinný)

Čeleď Rubiaceae (mořenovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodudvounažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceCaricetum appropinquatae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii, Calthion palustris, Angelico sylvestris-Cirsietum palustris, Crepido paludosae-Juncetum acutiflori, Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, louka, pastvina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieGalium: svízel, mačinka, slov. lipkavec - z řec. gala = mléko: je jím možno srážet mléko v sýřeninu (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo55
kontinentalitaxx
vlhkost88
půdní reakcexx
živiny22

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist