Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Geranium sylvaticum L. (kakost lesní)

Čeleď Geraniaceae (kakostovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduzobanitý plod (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučerven, červenec
Výškový stupeňpodhůří, hory
VegetaceBupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Adenostylion alliariae, Trollio altissimi-Geranietum sylvatici, Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae, Polygono bistortae-Trisetion flavescentis, Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis, Melandrio rubri-Phleetum alpini, Nardo strictae-Agrostion tenuis, Sileno vulgaris-Nardetum strictae, Rumicion alpini, Rumicetum alpini (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, křoviny, paseka/lesní světlina, louka, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologieGeranium: kakost, slov. pakost - z řec. geranos = pták jeřáb: zobákovitý výčnělek na plodu, event. podobnost plodů se zobákem, hlavou a krkem jeřába (viz. české čapí nůsek) (Šmíd 2002)
ZajímavostČeské jméno rodu vzniklo patrně ze staroslovanského pakost = kůstka hrotitého tvaru. Označuje hrotitý tvar plodního zobanu. Stejnou vlastnos... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo44
kontinentalita44
vlhkost66
půdní reakce66
živiny77

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist