Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Geum urbanum L. (kuklík městský)

Čeleď Rosaceae (růžovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodusouplodí nažek (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceRhamno-Prunetea, Sambuco nigrae-Aceretum negundo, Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae, Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae, Alnion incanae, Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, Pruno padi-Fraxinetum excelsioris, Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae, Geo urbani-Alliarion petiolatae, Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli, Torilidetum japonicae (?)
Biotopsekundární trávník, křoviny, les, sad/zahrada/park, rumiště/skládka/kompost, lesní lem/okraj křovin, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
EtymologieGeum: kuklík, kuklice - asi z řec. geyó = chutnám: sbíral se chutný kořen (Šmíd 2002)
ZajímavostOddenek obsahuje slabě jedovatou silici eugenol a třísloviny. Stará léčivá rostlina. Sušený oddenek býval dříve používán jako koření ... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo44
teplo55
kontinentalita55
vlhkost55
půdní reakcexx
živiny77

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist