Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Hepatica nobilis Schreb. (jaterník podléška)

Čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodusouplodí nažek (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květubřezen, duben
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetacePopulo tremulae-Coryletum avellanae, Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae, Carpino-Fagetea, Carpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Sorbo-Fagion sylvaticae, Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum (?)
Biotopkřoviny, les, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologieHepatica: jaterník, podléška, slov. pečeňovník - z řec. hépar, héparos = játra: podle tvaru listů (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: 1. Ty jsi moje první láska. 2. Obdivuji tvoji skromnost. Symbolika: modrá = krása, vytrvalost, věrnost.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo44
teplo66
kontinentalita44
vlhkost44
půdní reakce77
živiny55

      Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

      TOPlist