Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Hieracium murorum L. (jestřábník zední)

Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceCarpino-Fagetea, Carpinion betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Sorbo-Fagion sylvaticae, Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae, Luzulo-Fagion sylvaticae, Luzulo-Abietetum albae, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercetea pubescentis, Quercion petraeae, Sorbo torminalis-Quercetum, Quercetea robori-petraeae, Quercion roboris, Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae (?)
Biotopsekundární trávník, les, louka, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologieHieracium: jestřábník, slov. jastrabník - z řec. hierax = jestřáb: roste na nepřístupných skalách, kde hnízdí i jestřábi, podle starověké domněnky si jím jestřábi potírají oči, aby měli bystrý zrak (Šmíd 2002)
ZajímavostProměnlivý druh, který lze jen těžko rozlišit od většího počtu podobných druhů.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo44
teploxx
kontinentalita33
vlhkost55
půdní reakce55
živiny44

Další fotografie: Hieracium

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist