Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Homogyne alpina (L.) Cass. (podbělice alpská)

Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen
Výškový stupeňpodhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceCalamagrostion villosae, Sphagno compacti-Molinietum caeruleae, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Roso pendulinae-Pinetea mugo, Pinion mugo, Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae, Vaccinio-Piceetea, Piceion abietis, Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, Bartsio alpinae-Caricetum nigrae, Polytricho communis-Molinietum caeruleae, Nardion strictae, Festuco supinae-Nardetum strictae, Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli (?)
Biotopalpínské bezlesí, les, pastvina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieHomogyne: podbělice - z řec. homos, homoios = lidé, gyné = žena: obojaké květy v terči se vyvíjejí současně s pestíkovými květy v paprsku (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Ještě jednou tě chci alespoň uvidět.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo44
kontinentalita22
vlhkost66
půdní reakce44
živiny22

      Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

      TOPlist