Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Hypericum maculatum Crantz (třezalka skvrnitá)

Čeleď Hypericaceae (třezalkovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formageofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky, hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen, září, říjen
Výškový stupeňpahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceTrollio altissimi-Geranietum sylvatici, Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae, Polygono bistortae-Trisetion flavescentis, Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis, Melandrio rubri-Phleetum alpini, Meo athamantici-Festucetum rubrae, Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli, Nardo strictae-Agrostion tenuis, Sileno vulgaris-Nardetum strictae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, alpínské bezlesí, sekundární trávník, les, paseka/lesní světlina, louka, lesní lem/okraj křovin, pastvina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieHypericum: třezalka, slov. ľubovník - původně nějaká jiná rostlina, z řec. hypo = pod, ereiké = vřes: tedy rostoucí pod vřesem, nebo z řec. hyper = nad, eikón = představa: s vynikajícími léčivými vlastnostmi (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teploxx
kontinentalita33
vlhkost66
půdní reakce33
živiny22

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 5.8.2021

TOPlist