Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Juncus bulbosus L. (sítina cibulkatá)

Čeleď Juncaceae (sítinovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahydrofyt (Hf): bylina rostoucí ve vodě, hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučervenec, srpen, září
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceCampylio stellati-Caricetum lasiocarpae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Campylio stellati-Trichophoretum alpini, Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae, Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii, Littorelletea uniflorae, Eleocharition acicularis, Eleocharito-Littorelletum uniflorae, Ranunculo-Juncetum bulbosi, Sphagno-Utricularion, Sphagno-Utricularietum ochroleucae, Scorpidio scorpioidis-Utricularietum (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, sekundární trávník, pastvina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieJuncus: sítina - z lat. iungo = vážu: pletly se z něho košíky (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo66
kontinentalita22
vlhkost1010
půdní reakce55
živiny22

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist