Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Juncus inflexus L. (sítina sivá)

Čeleď Juncaceae (sítinovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceCaricion davallianae, Carici flavae-Cratoneuretum filicini, Eleocharitetum quinqueflorae, Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii, Junco inflexi-Menthetum longifoliae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, pastvina, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
EtymologieJuncus: sítina - z lat. iungo = vážu: pletly se z něho košíky (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teplo55
kontinentalita33
vlhkost77
půdní reakce88
živiny44

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 20.7.2021

TOPlist