Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Melica nutans L. (strdivka nicí)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květukvěten, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceSenecioni fuchsii-Coryletum avellanae, Carpino-Fagetea, Carpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Carici pilosae-Carpinetum betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Galio rotundifolii-Abietetum albae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Melico pictae-Quercetum roboris, Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae (?)
Biotopkřoviny, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieMelica: strdivka, slov. mednička - z lat. mellis = med, z řec. meli, melitos = med, zde však byl původní název Médica - z řec. médiké, tj. z Médie v dnešním Íránu (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Dnes opravdu nemohu!... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo44
teploxx
kontinentalita33
vlhkost44
půdní reakcexx
živiny33

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

    TOPlist