Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Melica transsilvanica Schur (strdivka sedmihradská)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny
VegetacePrunion fruticosae, Prunetum tenellae, Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae, Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae, Alysso alyssoidis-Sedion, Alysso alyssoidis-Sedetum, Alysso-Festucion pallentis, Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis, Sedo albi-Allietum montani, Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae, Geranio sanguinei-Dictamnetum albae (?)
Biotopsekundární trávník, křoviny, suchý trávník
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
EtymologieMelica: strdivka, slov. mednička - z lat. mellis = med, z řec. meli, melitos = med, zde však byl původní název Médica - z řec. médiké, tj. z Médie v dnešním Íránu (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo88
kontinentalita44
vlhkost33
půdní reakce66
živiny44

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 5.8.2021

TOPlist