Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 57
verze pro mobil
Počet společenstev: 17
Adenostylion alliariae
subalpínské vysokobylinné nivy
podrobnosti
Adenostylion alliariae (eu)
podrobnosti
Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii
subalpínská kapradinová vegetace s papratkou horskou
podrobnosti
Adenostylo alliariae-Pinetum mugo
subalpínské vysokobylinné klečové porosty
podrobnosti
Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
horské klenové bučiny
podrobnosti
Athyrio distentifolii-Piceetum abietis
horské papratkové smrčiny
podrobnosti
Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae
subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou
podrobnosti
Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae
mléčivcové nivy montánního stupně
podrobnosti
Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae
subalpínské trávníky s třtinou chloupkatou
podrobnosti
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris
subalpínská kapradinová vegetace s kapradí samcem
podrobnosti
Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii (eu)
podrobnosti
Mulgedio-Aconitetea
subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace
podrobnosti
Pado borealis-Sorbetum aucupariae
subalpínské jeřábovo-střemchové křoviny
podrobnosti
Pinion mugo (eu)
podrobnosti
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae
subalpínské havezové nivy
podrobnosti
Salici silesiacae-Betuletum carpaticae
subalpínské křoviny s břízou karpatskou
podrobnosti
Salicion silesiacae
subalpínské listnaté křoviny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Mulgedio-Aconitetea, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Pado borealis-Sorbetum aucupariae, Adenostylion alliariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Roso pendulinae-Pinetea mugo, Pinion mugo, Adenostylo alliariae-Pinetum mugo, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Piceion abietis, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis
Počet fotografií: 1–48 z 57
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist