Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 84
verze pro mobil
Počet společenstev: 14
Adenostylion alliariae
subalpínské vysokobylinné nivy
podrobnosti
Adenostylion alliariae (eu)
podrobnosti
Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii
subalpínská kapradinová vegetace s papratkou horskou
podrobnosti
Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
horské klenové bučiny
podrobnosti
Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae
mléčivcové nivy montánního stupně
podrobnosti
Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii (eu)
podrobnosti
Mulgedio-Aconitetea
subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace
podrobnosti
Mulgedio-Aconitetea (eu)
podrobnosti
Pado borealis-Sorbetum aucupariae
subalpínské jeřábovo-střemchové křoviny
podrobnosti
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae
subalpínské havezové nivy
podrobnosti
Salicetum lapponum
subalpínské křoviny s vrbou laponskou
podrobnosti
Salici silesiacae-Betuletum carpaticae
subalpínské křoviny s břízou karpatskou
podrobnosti
Salicion silesiacae
subalpínské listnaté křoviny
podrobnosti
Salicion silesiacae (eu)
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Mulgedio-Aconitetea, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Pado borealis-Sorbetum aucupariae, Adenostylion alliariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Salicetum lapponum, Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
Počet fotografií: 1–48 z 84
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 7.5.2023

TOPlist