Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Poa nemoralis L. (lipnice hajní)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceChelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae, Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae, Carpino-Fagetea, Carpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Tilio platyphylli-Acerion, Quercetea pubescentis, Quercion petraeae, Sorbo torminalis-Quercetum (?)
Biotopkřoviny, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologiePoa: lionice - v řečtině tráva (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Čekám na tvoji odpověď (obecně stéblo trávy).... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo55
teploxx
kontinentalita55
vlhkost55
půdní reakce55
živiny44

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 26.11.2021

    TOPlist