Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Poa palustris L. (lipnice bahenní)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceTussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae, Lathyro palustris-Gratioletum officinalis, Ivaetum xanthiifoliae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, les, louka
Původnostpůvodní (?)
EtymologiePoa: lionice - v řečtině tráva (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo55
kontinentalita55
vlhkost99
půdní reakce88
živiny77

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 14.11.2022

    TOPlist