Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–11 z 11
verze pro mobil
Počet společenstev: 6
Carpinion betuli (eu)
podrobnosti
Populo tremulae-Coryletum avellanae
teplomilné lískové křoviny
podrobnosti
Primulo veris-Carpinetum betuli
panonské dubohabřiny
podrobnosti
Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae
lískové křoviny chladnějších stanovišť
podrobnosti
Seslerio albicantis-Tilietum cordatae
pěchavové skalní lipiny
podrobnosti
Tilio platyphylli-Acerion
suťové a skalní lesy
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Populo tremulae-Coryletum avellanae, Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae, Carpinion betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Tilio platyphylli-Acerion, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercion pubescenti-petraeae
Počet fotografií: 1–11 z 11
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 14.11.2022

TOPlist