Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Potentilla erecta (L.) Raeusch. (mochna nátržník)

Čeleď Rosaceae (růžovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Botanika.borec.cz, Google Scholar
Typ plodusouplodí nažek (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen, září, říjen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceScheuchzerio palustris-Caricetea nigrae, Caricion davallianae, Valeriano dioicae-Caricetum davallianae, Carici flavae-Cratoneuretum filicini, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii, Campylio stellati-Trichophoretum alpini, Caricion canescenti-nigrae, Caricetum nigrae, Bartsio alpinae-Caricetum nigrae, Sphagno-Caricion canescentis, Carici echinatae-Sphagnetum, Molinion caeruleae, Junco effusi-Molinietum caerulae, Violion caninae, Festuco capillatae-Nardetum strictae (?)
Biotopslatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, alpínské bezlesí, sekundární trávník, vřesoviště, les, louka, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
EtymologiePotentilla: pochna, slov. nátržník - z lat. potentia = mužná síla: pro domněle léčivou moc (Šmíd 2002)
ZajímavostStará léčivá rostlina.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teploxx
kontinentalita33
vlhkostxx
půdní reakcexx
živiny22

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 26.11.2021

    TOPlist