Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. (řimbaba chocholičnatá)

syn. Tanacetum corymbosum
Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité) (?)Další informace
Biolib, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňpahorkatiny, podhůří
VegetaceCarpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Quercion petraeae, Sorbo torminalis-Quercetum, Melico pictae-Quercetum roboris, Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, Geranio sanguinei-Dictamnetum albae (?)
Biotopskála/suť/zeď/lom, sekundární trávník, les, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologiePyrethrum: řimbaba - v řeč. pyrethron = nějaká rostlina s palčivou chutí kořenu, pyr = oheň, athroos = shluklý, hustý: koncentrovaná palčivost (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Mohu být tvým ochráncem (řimbaby obecně).... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo77
kontinentalita55
vlhkost44
půdní reakce77
živiny44

Další fotografie: Pyrethrum

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist