Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Rorippa palustris (L.) Besser (rukev bažinná)

Čeleď Brassicaceae (brukvovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodušešulka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formaterofyt (Tf): jednoletá bylinaPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceIsoëto-Nano-Juncetea, Eleocharition ovatae, Polygono-Eleocharitetum ovatae, Cyperetum micheliani, Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae, Verbenion supinae, Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae, Bidentetea tripartitae, Bidention tripartitae, Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati, Bidentetum tripartitae, Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri, Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, rumiště/skládka/kompost
Původnostpůvodní (?)
EtymologieRorippa: rukev, slov. roripa - neznámý způsob odvození jména, asi z lat. ros, roris = rosa, ripa = břeh (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teploxx
kontinentalitaxx
vlhkost88
půdní reakcexx
živiny88

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

    TOPlist