Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Rosa pendulina L. (růže převislá)

Čeleď Rosaceae (růžovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodušípek (?)Rozšíření druhuČR
Životní formananofanerofyt (NFf): keř (?)
Doba květukvěten, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceElyno-Seslerietea, Agrostion alpinae, Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Ribeso alpini-Rosetum pendulinae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, skála/suť/zeď/lom, alpínské bezlesí, paseka/lesní světlina, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologieRosa: růže, slov. ruža - do lat. asi z řec. rhodon a tam asi z vých. jazyků, evropské jazyky, např. čeština z lat., ale z varianty s dlouhým ó (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo44
kontinentalita22
vlhkost55
půdní reakce77
živiny66

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 13.4.2021

    TOPlist