Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Rumex acetosella L. (šťovík menší (kyselka menší))

Čeleď Polygonaceae (rdesnovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formageofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenkyPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceGenisto pilosae-Quercetum petraeae, Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis, Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris, Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris, Koelerio-Corynephoretea, Corynephorion canescentis, Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis, Armerion elongatae, Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis, Jasiono montanae-Festucetum ovinae, Festucetea vaginatae, Festucion vaginatae, Diantho serotini-Festucetum vaginatae, Helichryso arenariae-Festucetum pallentis, Koelerio-Phleion phleoidis, Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae, Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae, Arnoseridion minimae, Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae (?)
Biotopsekundární trávník, suchý trávník, pastvina
Původnostpůvodní (?)
ZajímavostPro vysoký obsah vitamínu C se kyseláč někdy sbírá a vaří nebo požívá syrový jako planě rostoucí zelenina. Avšak ty látky, které pů... více

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

    TOPlist